RD-PU001B

  • Frame: 35.5"L x 35.5"W x 14"H
    Graphic: 63.5"W x 35.5"H

    Net Weight: 15.65 lbs

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon