HS-008

  • Frame: 20'L x 10'W x 4'H
    Graphic: 240"W x 48"H (2), 120"W x 48"H (2)
    Net Weight: 60.00 lbs

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon